30 mája, 2017

Preklady

Preklad je písomná forma prevedenia textu z jedného jazyka do druhého.

Mernou jednotkou prekladu je 1 normostrana, t.j. 1800 znakov vrátane medzier.

V dnešnom technicky rýchlo sa rozvíjajúcom svete sme aj my prekladatelia nútení odpovedať na tieto výzvy, a preto boli vyvinuté prekladateľské softvéry, tzv. CAT tools, ktoré nám umožňujú prekladať väčší objem textov. Bez prekladateľského softvéru sa dnes nezaobíde už žiadny profesionálny prekladateľ. Preto som majiteľkou SDL Trados Studio 2009 Freelance, ovládam aj MemoQ, Memsource či Alchemy Catalyst.

Pri použití prekladateľského softvéru je mernou jednotkou prekladu zdrojové slovo.

Prekladám rôzne dokumenty ako napr. zmluvy, webové stránky, technické, ekonomické, medicínske, európske texty, ale aj texty z oblasti umenia, kultúry, ochrany prírody, atď.

Prekladám z anglického do slovenského jazyka a naopak a z francúzskeho do slovenského jazyka.